Registration

Zaregistrovat u Forum :: travian.cz

The Facebook Platform

Požadované informace

Please enter the name by which you would like to log-in and be known on this site.

Prosím zadejte heslo pro váš účet. Pozor na velká a malá písmena.

Prosím vložte vaši platnou emailovou adresu

Jaky den nasleduje po utery?

Další informace

Veškeré časové údaje zobrazené na fóru mohou být automaticky upraveny tak, aby zobrazovaly spravný čas vašeho aktuálního pásma. Jednoduše vyberte správnou zónu ze seznamu.

Nastavení můžete doplnit konfigurací letního času, pokud se ve vaší časti světa používá.

Občas mohou administrátoři rozesílat různá emailová upozornění.
Pokud nechcete přijímat tyto emaily, zakažte tuto volbu.
Poznámka: jedná se pouze o upozornění pro administrátora, důležité zprávy určené všem dostanete.

Pravidla fóra

Abyste mohl pokračovat, musíte souhlasit s následujícími pravidly:

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

Pravidla chování na fóru [ARG:2 UNDEFINED]

Registrace na fórum je zdarma. Může se zde registrovat kdokoli, pokud souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel. Pokud s pravidly souhlasíte, potvrďte svůj souhlas na této stránce. Pokud se nechcete registrovat, můžete se vrátit zpět na hlavní stránku fóra.


1) Členství na těchto stránkách je bezplatné a je považováno za privilegium, nikoli za právo. Z toho důvodu je povoleno vlastnit pouze jeden uživatelský profil. Při porušení pravidel může být uživatel vyloučený z tohoto fóra bez udání důvodu. V případě hrubého porušení pravidel fora či zákonů České republiky, může být uživateli zrušen herní účet. V případě registrace rodinného příslušníka jste povinni předem informovat administrátora fóra, který tuto registraci musí schválit. V opačném případě bude vaše chování považováno za multiúčet.

2) Každý užívatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na tomto fóru. Při porušení pravidel bude Váš příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn.

3) Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby název vyjadřoval obsah topiku a ty co nejlépe korespondovali s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou odstraněna nebo přesunuta.

4) Urážky, osočování, rasistické a vulgární vyjadřování stejně jako spam budou znamenat automaticky Vaše vyloučení z fóra.

5) Je zakázáno do textu či podpisu umisťovat reklamu a odkazy na servery či produkty nesouvisející se servery Travian, či jinak zneužít možností fóra k reklamní či výdělečné činnosti.

6) Je zakázáno na foru inzerovat či jakkoliv řešit výměnu či přenechání herního účtu třetí osobě. Zároveň upozorňujeme, že majitelem účtu je stále ten kdo disponuje registračním e-mailem. Proto varujeme před výměnou či přenecháním herního accountu třetí osobě.
Travian Team neřeší jakékoliv problémy s tim spojené, neřeší jakékoliv náhrady či škody.

7) Je zakázáno na fóru publikovat příspěvky či témata, které jsou obecně o nelegalních činnostech, případne k nelegálním činnostem navádějí (je myšlen především WAREZ, stahování filmu, nabádání k užívání drog či návody na jejich pěstování,...). Je zakázáno odkazovat erotické/pornografické/či jinak explicitní materiály (obrázky, videa, dokumenty,...), případně tyto zvěřejňovat na fóru.

8) Není povoleno na fóru inzerovat či jakkoliv jinak propagovat jiné než CZ Travian servery.

9) Uživatel fóra je povinen svůj příspěvek formulovat a psát srozumitelně (v jazyce Českém či Slovenském, popřípadě jiném jazyce v sekci na to vyhrazené) a v rámci možností i gramaticky správně. Očividné chyby v běžných slovech, stejně jako chybějící čárky, tečky (nelze li jinak rozpoznat konec věty) a otazníky, budou považovány za úmyslné. Absence diakritiky, občasné překlepy a správnost i/y je tolerována.

10) Vydávání se za člena Travian Teamu, stejně jako úmyslné přisvojení si něčí identity za účelem: získání výhod, pomluvy, vyvolání sporu, či jiného poškození hráče nebo aliance, je považováno za hrubé porušení pravidel a může být řešeno i postihem ve hře.

Při porušení některého z pravidel bude nick a IP adresa daného uživatele zablokovaný a příspěvky porušující pravidla budou smazány.

Porušení pravidel fora, může být řešeno postihem, zablokováním či smazáním herního accountu.

Majitel, autor a provozovatel této stránky nezodpovídá za obsah jiných, než vlastních příspěvků.


Pravidla pro tvorbu podpisu:

1) podpis nesmi obsahovat komercni sdeleni, ci byt chapan jako reklama na komercni produkt
2) podpis nesmi obsahovat eroticke, urazlive ci jinak eticky nepripustne tema.
3) dodržujte prosím velikost podpisu v ekvivalentu maximálně 3-5 řádek a v uvedene sirce.

příklad 1:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


příklad 2 (tolerované maximum):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Bodový systém: http://forum.travian.cz/showthread.php?t=2835

Provozovatelé fóra [ARG:2 UNDEFINED] si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout libovolné téma nebo příspěvek porušující pravidla.

Upozornění:
Za součást pravidel jsou považovány i doplňky umístěné v jednotivých sekcích a označené jako: Důležité:, tyto mají všeobecnou platnost, není li v nich přímo uvedeno jiné omezení.
Je ve vlastním zájmu uživatele sledovat změny/úpravy v pravidlech, které se můžou udít i bez průvodního ohlášení v sekci Novinky & oznámení.
Neznalost pravidel a jejich doplňků uživatelem, případně neznalost jejich úprav a změn je v případě řešení přestupků irelevantní.

Změna pravidel vyhrazena